Jste zde: POLYMER INSTITUTE BRNO > CS > Nabídka služeb > Syntéza polymerů
velikost písmen:
Velikost textu:
AAA
 
 

Syntéza polymerů

Výzkum syntézy polymerů má v institutu dlouholetou tradici; zabývají se jím vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří mají k dispozici specializovaná zařízení (počítačem řízené polymerační reaktory, možnosti práce v extrémně čistých a inertních prostředích, čtvrtprovozní a poloprovozní zařízení, systémy pro přípravu a hodnocení katalyzátorů a výsledných polymerů).

Výzkumné týmy jsou zaměřeny především na polymerace ethylenu a propylenu pomocí heterogenních Zieglerových-Nattových, chromových, případně metalocenových katalytických systémů. Experimentální zařízení umožňuje rovněž studium vlivu katalytických jedů na chování polymeračních katalyzátorů.


 

 
 
 
 
Značky Skupiny ORLEN