Jste zde: POLYMER INSTITUTE BRNO > CS/  Nabídka služeb/  Materiálové inženýrství a vlastnosti plastů
Velikost textu:  A AA
Materiálové inženýrství a vlastnosti plastů

Pracovní tým se zabývá výzkumem a vývojem termoplastických materiálů, sleduje vývoj v oblasti zpracování, kompaundování a aplikace plastů. Pozornost je zaměřena na plněné plasty (včetně nanokompozitů) především na bázi polyolefinů, reaktivní zpracování polymerů, speciální polymerní směsi a materiály se sníženou hořlavostí.

 
Materiály a výrobky je možno podrobit fyzikálně-mechanickým zkouškám, testům hořlavosti nebo je zkoumat pomocí termické analýzy, mikroskopie a rentgenové analýzy. Je rovněž možno hodnotit řadu parametrů anorganických materiálů z hlediska jejich použitelnosti jako plniv pro polymery.

 
Typickým příkladem činnosti tohoto týmu je vývoj materiálu pro danou aplikaci, jako např. dílů pro automobilový průmysl, elektroinženýrství, stavebnictví, kabelářský průmysl, plynárenství atd. 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL