velikost písmen:
Velikost textu:
AAA
 
 

Zpracování plastů a rheologie

 Hlavní aktivity zahrnují studium nadmolekulární struktury termoplastických materiálů, jejich rheologických vlastností a zpracování a kompaundování termoplastů. V rámci této činnosti jsou hodnocena vybraná částicová plniva. Některé z hodnotících metod jsou prováděny v kooperaci s externími partnery, kteří jsou vybaveni speciálními technikami.
 
Převažující činnosti mohou být definovány následovně:

 
  • testování parametrů majících vztah k řízení jakosti materiálů
  • zjišťování rheologických a fyzikálních charakteristik potřebných pro inženýrské účely
  • stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů: Standardní metoda (ČSN EN ISO 1133-1) a Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii nebo vlhkost (ČSN EN ISO 1133-2)
  • zkoumání chování materiálů podrobených hnětení, extruzi, vyfukování, vstřikování a tepelnému tvarování
  • výroba zkušebních těles, polotovarů a modelových výrobků použitých pro následovné testování jejich fyzikálních a aplikačních vlastností. Studie vztahů mezi zpracovatelskými podmínkami a užitkovými vlastnostmi výrobků, optimalizace zpracovatelských podmínek nových materiálů. Testování malých vstřikovacích forem.
  • studium vztahů mezi polymerní strukturou, složením a morfologií materiálů a jejich rheologickými a zpracovatelskými charakteristikami
  • výzkum a vývoj v oblasti odbouraných typů polypropylenu
  • chemické modifikace polymerů v extruderech
 
 
 
Značky Skupiny ORLEN