Jste zde: POLYMER INSTITUTE BRNO > CS > Nabídka služeb > Chemická analýza a struktura polymerů > Laboratoř roztokových metod
velikost písmen:
Velikost textu:
AAA
 
 

Laboratoř roztokových metod

Pracoviště je schopno provádět mimo jiné:

  • stanovení průměrných relativních molekulových hmotností a distribučních křivek u lineárního PE, PP a jejich kopolymerů, PS popř. dalších rozpustných plastů pomocí gelové permeační chromatografie (GPC)
  • stanovení viskozitního čísla a limitního viskozitního čísla polymerů popř. kopolymerů viskozimetrií při zvolené teplotě a ve zvoleném rozpouštědle podle norem ISO 1628 a ISO 307
  • GPC analýza větvených typů PE - spojení GPC přístroje s viskozimetrickým detektorem umožňuje stanovení větvícího koeficientu, větvícího faktoru a distribuce větví v celém rozsahu měřených molekulových hmotností
  • stanovení strukturní heterogenity semikrystalických polymerů, zejména PE a PP, pomocí metody TREF v analytickém či preparativním modu
 
 
 
Značky Skupiny ORLEN