Jste zde: POLYMER INSTITUTE BRNO > CS/  Nabídka služeb/  Akreditované zkoušky
Velikost textu:  A AA
Akreditované zkoušky

​V roce 2002 bylo Českým institutem pro akreditaci uděleno pracovišti PIB Osvědčení o akreditaci opravňující využívání statutu akreditované zkušební laboratoře. Naposledy v roce 2018 byla provedena reakreditace a byl rozšířen seznam zkoušek, pro které je zkušebna akreditována. Tyto akreditované zkoušky jsou uvedeny v následující tabulce:

Zkušebna mechanických, fyzikálních a chemických vlastností plastů (Zkušební laboratoř č.1380) 

​Poř.
číslo
​Přesný název
zkušebního postupu/metody 
​Identifikace
zkušebního postupu/metody
​Předmět zkoušky
1​ Stanovení tahových vlastností​ ČSN EN ISO 527-1,-2,-3;
ČSN EN 12814-2,-4,-6;
ČSN EN ISO 6259-1​
plasty​
​2 ​Stanovení ohybových vlastností ČSN EN ISO 178; ČSN EN 12814-1​ plasty​​
​3 Stanovení tlakových vlastností​ ČSN EN ISO 604;
ČSN EN 12814-4, kap. 7​
​plasty​
​4 Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy​ ​ČSN EN ISO 179-1,-2 ​plasty​
​5 Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod​ ČSN EN ISO 180​ ​plasty​
​6 Stanovení vlastností při víceosém rázovém namáhání​ ​ČSN EN ISO 6603-1,-2 ​plasty​
​7
​Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru
(tvrdost Shore)
​ČSN EN ISO 868 ​plasty​
 pryž
​8
Stanovení tvrdosti - metoda vtlačením kuličky
ČSN EN ISO 2039-1​ ​plasty​
​9 Stanovení teploty průhybu při zatížení​ ​ČSN EN ISO 75-1,-2 ​plasty​
​10 Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST)​ ČSN EN ISO 306​ ​plasty​
​11 Stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti​ ​ČSN 64 0528 (mimo článků 5.5 a 6.4) ​plasty
​12 ​Stanovení hustoty nelehčených plastů - imerzní metoda ​ČSN EN ISO 1183-1 (metoda A) ​plasty
​13 ​Stanovení odporu proti pomalému šíření trhliny (PENT) ​ISO 16241 ​plasty
​14 ​Stanovení koroze za napětí krípovou zkouškou FNCT ​ISO 16770; ČSN EN 12814-3
ASTM D5397
​plasty
​15 ​Stanovení teploty a enthalpie tání a krystalizace včetně kinetiky krystalizace diferenciální snímací kalorimetrií (DSC), stanovení „drift molecular parameter τ" dopočtem ​ČSN EN ISO 11357-1, -3, -7;
metoda PIB č. PP 15
​plasty
​16 Neobsazeno​
​17 Makroskopické posouzení kvality svarů v termoplastech​ ​ČSN EN 12814-5 ​plasty
​18 ​Stanovení popela (obsahu skla a minerálního plniva) v plastech - gravimetricky ČSN EN ISO 3451-1,-4
ČSN EN ISO 1172​
​plasty
​19
​Stanovení obsahu vody (vlhkosti)
- podle Karl Fischera
​ČSN EN ISO 15512 (metoda B)
ČSN ISO 760
​plasty
​20 Stanovení obsahu emisí organických látek v plastech plynovou chromatografií​ (GC/FID, GC/MS) ​PV 3341 ​plasty, textil, díly interiéru vozidel
​21 Stanovení tvrdosti - tvrdost dle Rockwella ​ČSN EN ISO 2039-2 ​plasty
​22 ​Stanovení hořlavosti materiálů použitých pro interiéry vozidel ČSN ISO 3795
DIN 75 200
TL 1010​
​plasty, díly interiéru vozidel
​23 ​Neobsazeno
​24 ​Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů ​ČSN EN ISO 1133-1
ČSN EN ISO 1133-2
​plasty
​25 ​Stanovení emise formaldehydu v materiálech pro interiéry vozidel spektrofotometricky ​PV 3925 ​plasty, textil, díly interiérů vozidel
​26 ​Stanovení viskozitního čísla polymeru kapilárním viskozimetrem ČSN EN ISO 1628-1
ISO 1628-4,-5
ČSN EN ISO 307​
​plasty
​27 Neobsazeno​
​28 ​Neobsazeno
​29 ​Neobsazeno
​30 ​Neobsazeno
​31 ​Stanovení statické síly protržení (zkouška CBR) ČSN EN ISO 12236; ASTM D4833​ ​plasty
​32 ​Stanovení oxidačně indukčního času (OIT) diferenciální snímací kalorimetrií ČSN EN 728; ČSN EN ISO 11357-1​, -6 ​plasty
​33 ​Stanovení obsahu skleněných vláken, sazí a anorganických plniv v polymerech termogravimetricky ​ČSN EN ISO 11358-1 ​plasty
​34 ​Neobsazeno
​35 Stanovení pachu dílů vnitřního prostoru vozidla PV 3900​ plasty, textil, díly interiéru vozidel
​36 ​Stanovení odolnosti plastového dílu proti poškození při dopadu zkušební koule PV 3905​ plasty
​37 ​Stanovení odolnosti proti zbělení plastového dílu po dopadu zkušební koule PV 3966 plasty
​38 ​Stanovení poškození plastového dílu při uložení bez zatížení při zvýšené nebo snížené teplotě DIN 53497 metoda B
metoda PIB č. PP 38​
plasty
​39 ​Stanovení přítomnosti vad mikroskopickým hodnocením mikrotomových řezů Metoda PIB č. PP 39 plasty
​40 ​Stanovení celkové hodnoty zamlžení (Fogging test) PV 3015 plasty, textil, díly interiéru vozidel
​41 ​Stanovení obsahu UV stabilizátorů typu HALS chromatograficky Metoda PIB č. PP 41 polyolefiny

 Seznam platných Osvědčení o akreditaci a akreditovaných zkoušek je také umístěn přímo na stránkách Českého institutu pro akreditaci http://www.cia.cz/Subjekt.aspx?ID=10240

  
 

Značky Skupiny UNIPETROL