Jste zde: POLYMER INSTITUTE BRNO > CS
velikost písmen:
Velikost textu:
AAA
 
 

UNIPETROL RPA, s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod

UNIPETROL RPA, s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod má statut výzkumné, vývojové a výrobní organizace pracující na bázi kontraktů. Kromě výzkumně-vývojové činnosti se zabývá výrobou koncentrátů aditiv pro plasty (barevných koncentrátů, koncentrátů stabilizátorů, speciálních kompozitů, materiálů se sníženou hořlavostí, antistatik, nukleačních a kluzných činidel a plniv atd.), prodejem polymerů a informačními a konzultačními službami.


OZNÁMENÍ O FÚZI

Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. – POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod, si vám tímto dovoluje oznámit, že dne 29. prosince 2015 byl do Veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně založen Projekt fúze společnosti POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o., ze dne 23. listopadu 2015, na jehož základě došlo k jejímu sloučení se společností UNIPETROL RPA, s.r.o. Okamžikem účinnosti fúze byl den 31. prosinec 2015.

V důsledku realizace dané fúze došlo z právního hlediska k zániku společnosti POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. a k přechodu veškerého jejího jmění a obchodních vztahů na společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. tedy přestala od 1. ledna 2016 fungovat jako samostatný subjekt a nadále bude fungovat již jen jako odštěpný závod v rámci společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Na základě výše uvedeného společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. vstoupila s účinností k výše uvedenému dni zápisu do všech práv a závazků vyplývajících ze stávajících obchodních vztahů zanikající společnosti POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o., která se na základě dalších rozhodnutí valné hromady stala její organizační složkou a dále bude používat označení UNIPETROL RPA, s.r.o. – POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod.

  
 
Značky Skupiny ORLEN